Professionele omkadering

Meemoo biedt een professionele omkadering op vlak van digitaal beheer en duurzame bewaring. Door analoge collecties te digitaliseren, kunnen we onder meer op Art in Flanders zorgen voor toegankelijke digitale culturele content. Daarbij volgen we nauwlettend alle evoluties in de digitale fotografie op de voet om aan de kwaliteitsstandaarden te blijven voldoen. We werken samen met een pool van fotografen aangesteld via een openbare aanbesteding en stellen technische kwaliteitsvereisten gebaseerd op internationale standaarden.

Door een duurzame bewaring van de beeldbestanden op Art in Flanders te garanderen, zorgen we voor de bewaring van de digitale collecties voor toekomstige generaties.

>> Lees meer over duurzame bewaring bij meemoo 

 

Wat doet meemoo voor jou?

Met Art in Flanders wil meemoo een antwoord bieden op de vraag naar digitalisering en duurzame bewaring van kunstwerken en erfgoed, de ontsluiting van het digitale beeldmateriaal van musea en erfgoedverenigingen én de internationale promotie van ons Vlaamse kunstpatrimonium. Aan de hand van correct en kwalitatief beeldmateriaal maken we jouw collecties zichtbaar op één platform. Zo willen we onderwijs en onderzoek rond de kunst- en erfgoedcollecties stimuleren en een bron van inspiratie aanbieden aan iedereen die op zoek is naar visuele verrijking. Wat wij voor jou als museum of erfgoedinstelling doen:

  • We zetten professionele fotografen in om hogeresolutiebeelden te maken.
  • Professionele gebruikers helpen we verder in het verspreiden van Vlaamse collecties. Zo kunnen ze bij ons terecht voor de meest up-to-date versie van de afbeelding van een specifiek kunstwerk of object.
  • Wij zijn gespecialiseerd in licentiebeheer en hebben een gemodelleerd licentiesysteem rekening houdend met doel, bereik en de gewenste kwaliteit voor professionele gebruikers zoals uitgevers. We werken bovendien samen met professionele partners en beschikken over up-to-date systemen voor beeldbeheer.
  • Een professioneel digital asset management zorgt ervoor dat de masterbeelden duurzaam bewaard worden.
  • Alle beelden worden automatisch ontsloten op het Art in Flanders-platform en we voorzien een duurzame oplossing voor je digitaal fotoarchief. Dat bewaart meemoo met kennis van zaken en een professionele infrastructuur.
  • Wij investeren in digitale vooruitgang in beeldbeheer en delen expertise rond ‘reproductiewerk' en het duurzame beheer ervan.

Heb je vragen over onze dienstverlening? We helpen je graag verder via info@artinflanders.be.