Welke afbeeldingen kun je downloaden?

Alle afbeeldingen van erfgoedobjecten waar niet langer auteursrechten op rusten, en waarvan de maker al 70 jaar of langer overleden is, kunnen eenvoudig gratis worden gedownload. Naast deze afbeeldingen staat een download-knop. Afbeeldingen van erfgoedobjecten waar wel nog auteursrechten op rusten, kunnen we niet beschikbaar stellen via download. Daardoor staat bij deze afbeeldingen geen download-knop. 

Hoe download je de afbeeldingen?

De afbeeldingen kunnen eenvoudig worden gedownload door naast de gewenste foto te klikken op de knop '”Download beeld”. Je krijgt daarna de vraag om enkele gegevens in te vullen. Dit is belangrijke informatie voor onze partners. Zo weten ze wie aan de slag gaat met de afbeeldingen van hun erfgoedobjecten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. Nadat je de gegevens hebt ingevuld, kan je klikken op “Download afbeelding”. Je krijgt een webadres te zien met de afbeelding van het werk. Als je hierop klikt, download je een afbeelding die aan de langste zijde 2000 pixels groot is. 

Wat kan je doen met de gedownloade afbeeldingen? 

Bij elke afbeelding die kan worden gedownload, staat een Creative Commons-rechtenverklaring of licentie vermeld. Die geeft aan wat je mag doen met de downloads. Als dienstverlenende organisatie trachten we bij meemoo de afbeeldingen zo vrij mogelijk ter beschikking te stellen. Ook bij werken waarop geen auteursrechtelijke bescherming meer rust, moeten wij rekening houden met de wensen van de collectiebeheerders, onze partners. Zij bepalen onder welke rechtenverklaring of licentie we de afbeeldingen van hun erfgoedobjecten kunnen en mogen vrijgeven. Dit betekent dat de rechtenverklaring of licentie per collectie en zelfs per erfgoedobject kan verschillen. 

Meemoo streeft ernaar om zoveel mogelijk afbeeldingen van publiekdomeinwerken onder een CC0-rechtenverklaring beschikbaar te maken. Geleidelijk zullen er, na akkoord van de collectiebeheerders, steeds meer afbeeldingen onder CC0-rechtenverklaring worden vrijgegeven. 

Als een beeld gebruikt wordt in een publicatie, dan ontvangt de collectie of het museum graag een bewijsexemplaar.

Soorten rechtenverklaringen en licenties op het beeldmateriaal

CC0 1.0 

De collectiebeheerder van dit erfgoedobject heeft de afbeelding aan het publiek domein toegewezen door wereldwijd zijn of haar rechten op de afbeelding onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, af te staan, voor zover door de wet is toegestaan. 

  • Bij een CC0-rechtenverklaring is er geen enkele beperking op het (her)gebruik van de foto's. Je mag de foto’s dus zonder enige voorwaarde gebruiken, ook voor commerciële doeleinden.

  • Hoewel er geen verplichting is tot naamsvermelding, vinden we het toch fijn dat, als blijk van waardering voor ons werk, de naam van het museum, www.artinflanders.be en de naam van de fotograaf als bron van de afbeelding vermeld wordt.

CC-BY-NC-ND 4.0 

De collectiebeheerder van dit erfgoedobject koppelt een aantal voorwaarden aan het hergebruik van de afbeelding. Deze licentie betekent dat je vrij bent om de afbeelding te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden zoals hieronder vermeld, wordt voldaan:

  • Naamsvermelding: als je deze afbeelding van op artinflanders.be gebruikt, dan vragen we je steeds om de naam van het museum, van www.artinflanders.be en van de fotograaf als bron van de afbeelding te vermelden.

  • Niet-commercieel: je mag de afbeelding die je gratis gedownload hebt, niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Onder commercieel gebruik wordt gebruik verstaan dat in de eerste plaats gericht is op commercieel voordeel of geldelijke compensatie.

  • Geen afgeleide werken: je mag het materiaal niet verspreiden als je de afbeelding hebt geremixt, veranderd, of op de afbeelding hebt voortgebouwd.

  • Geen aanvullende restricties: je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Hoe kan ik afbeeldingen van auteursrechtelijk beschermde werken gebruiken? 

Beelden van werken waar auteursrecht op rust, worden op deze website enkel getoond. Je kan ze niet automatisch downloaden. Wil je deze beelden gebruiken? Neem dan contact met ons op via de knop onderaan de pagina.

Nog andere vragen? 

Heb je hoge resolutie TIFF-bestanden nodig? Wil je de afbeeldingen gebruiken in een printtoepassing of wil je de afbeeldingen met een CC BY-NC-ND licentie wel commercieel gebruiken? Lees hier meer over onze dienstverlening voor professioneel en commercieel hergebruik: https://artinflanders.be/nl/beelden-bestellen-voor-professioneel-gebruik of contacteer ons.