Gezicht op het colosseum in Rome

De romantiek in de schilderkunst

Stroming

De romantiek is de kunststroming die mijmert over de ongerepte natuur: woest, imposant en soms ook pittoresk, en over het 'natuurlijk' gedrag van de mens: vrijheid, macht, liefde, de emotie. Alleen hierdoor is voor de romanticus het volmaakte geluk bereikbaar. Ook de terugkeer naar het verleden is belangrijk, er wordt vaak teruggegrepen naar de donkere mysterieuze tijd van de middeleeuwen, en naar alles wat enigszins geheimzinnig en onbekend is. Ook de Belgische schilders die je in deze verzameling visueel lesmateriaal aantreft, kunnen tot deze stroming worden gerekend.

Ontdek ook het audiovisuele lesmateriaal over de romantiek op Het Archief voor Onderwijs:

Kunstwerken in deze collectie 11 Items

Koeien en schapen

Eugène Joseph Verboeckhoven
KMSKA

Woelige zee

Charles Louis Verboeckhoven
KMSKA

Frans Floris gaat naar een feest van de Sint-Lucasgilde

Henri Leys
KMSKA

De dood van Peter Paul Rubens

Mattheus Ignatius van Bree
KMSKA

De Grieken en Trojanen vechten om het lijk van Patroclus

Antoine Joseph Wiertz
KMSKA

De ongelukkige moeder

Louis Gallait
KMSKA

Processie van Goede Vrijdag in Sevilla

Nicaise de Keyser
KMSKA

De Sulammitische

Gustave Wappers
KMSKA

Jonge kunstenares in mijmering

Gustave Wappers
KMSKA

De nimf Salmacis en Hermaphroditus

François-Joseph Navez
MSK Gent

Het kapucijnenklooster in Cava (Salerno)

Edouard de Vigne
MSK Gent