Vrij gebruik van hogeresolutiebeelden voor pers en media

Voor illustraties bij artikels en programma’s van Belgische pers en media stellen wij gratis hogeresolutiebestanden ter beschikking. Daarbij vragen wij ons als volgt te vermelden als bron:
(naam collectie), www.artinflanders.be, foto (naam fotograaf), licentie waaronder dit beeld verspreid wordt.

Contacteer ons voor voor dringende vragen via info@artinflanders.be of klik hieronder