Over licenties en wat je mag doen met het beeldmateriaal

Alle beelden van kunstwerken waar geen auteursrechten meer op rusten, en waar dus de auteur of kunstenaar 70 jaar of langer overleden is kunnen eenvoudig gratis worden gedownload. Naast deze beelden staat een downloadbutton. Afbeeldingen van werken waar wel nog auteursrechten op rusten mogen we niet beschikbaar stellen via download waardoor bij deze afbeeldingen geen downloadbutton te zien is. De licentie die aangegeven wordt bij het beeld. De afbeeldingen die je kan downloaden zijn JPEG bestanden van gemiddeld 2000 pixels breed met een sRGB kleurprofiel. 

Hoe download je de beelden?

De beelden kunnen eenvoudig worden gedownload door naast de gewenste foto te klikken op de knop 'download hier'. Er wordt je daarna gevraagd om enkele gegevens in te vullen. Dit is belangrijke informatie voor onze partners. Zo kunnen ze zien wie er aan de slag gaat met hun beelden en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. De voorwaarden voor het gebruik van de afbeelding, zoals bronvermelding, lees je hieronder. Nadat de gegevens zijn ingevuld kan je klikken op 'download hier'. Daarna krijg je een webadres te zien naar de representatie van de afbeelding. Als je hierop klikt krijg de afbeelding op 2000 pixels breed te zien op je scherm, waarna je kan rechtsklikken en via 'opslaan als' kan je de afbeelding op je toestel bewaren. 

Wat mag je doen met de downloads? 

Bij elke afbeelding staat een Creative Commons licentie vermeld die aangeeft wat je mag doen met de downloads. Het zijn de collecties zelf die bepalen onder welke licentie hun digitale collectie kan en mag vrijgegeven worden. Dit betekent dat de licentie per collectie kan verschillen. 

Soorten licenties op het beeldmateriaal

CC0 : de collectiebheerder van dit werk kiest ervoor om te beelden vrij te geven voor alle gebruik zonder beperking. 

  • Bij een CC0 licentie is er geen enkele beperking op het (her)gebruik van de foto's. Je mag de foto dus zonder enige voorwaarde gebruiken, ook voor commerciële doeleinden.
  • We streven ernaar om zoveel mogelijk beeldmateriaal onder een CC0 creative commons-licentie beschikbaar te maken. Geleidelijk zullen er dus, na akkoord van de collectiebeheerders, meer en meer afbeeldingen onder CC0 licentie worden vrijgegeven. Hoewel er geen verplichting is tot naamsvermelding vinden we het toch fijn als Art in Flanders als bron van het beeld vermeld wordt. 

CC-BY-NC-ND 4.0: De collectiebeheerder koppelt een aantal voorwaarden aan het hergebruik van de beelden. 

Die licentie betekent dat je vrij bent om het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden zoals hieronder vermeld voldaan wordt:

  • Naamsvermelding: gebruik je beelden van op Art in Flanders, dan vragen we je om de maker van het werk steeds te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Niet-commercieel: je mag de beelden die je gratis gedownload hebt, niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan direct of indirect geld te verdienen met het werk.
  • Geen afgeleide werken: je mag het materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
  • Geen aanvullende restricties: je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Heb je hoge resolutie Tiff bestanden nodig? Wil je de beelden gebruiken in een printtoepassing of wil je de beelden met CC BY-NC-ND licentie wel commercieel gebruiken? Lees hier meer over onze dienstverlening voor professioneel en commercieel hergebruik: https://artinflanders.be/nl/beelden-bestellen-voor-professioneel-gebruik? Of neem contact op via info@artinflanders.be.