Verzamelaars van prenten

Verzamelaars van prenten

Door
Honoré Daumier
Collectie
Photographer
Hugo Maertens

Over dit kunstwerk

Honoré Daumier is voornamelijk bekend als tekenaar en lithograaf. Er zijn bijna vierduizend prenten van hem bekend. Daarin hekelde hij de bourgeoisie van zijn tijd of bekeek hij de verdrukten van de maatschappij met milde spot. Schilderen met olieverf ervoer Daumier als tijdrovend en vele van zijn schilderijen bleven onafgewerkt. Tot zijn geliefkoosde onderwerpen behoren taferelen uit het dagelijkse leven en portretten van kunstenaars en advocaten. Ook Verzamelaars van prenten is een thema dat Daumier meermaals behandelde. De Gentse studie wordt gesitueerd omstreeks 1870-1873 een periode waarin de kunstenaar een vluchtige penseelvoering en theatrale lichteffecten hanteerde. De aandacht ging naar de expressieve houding van de liefhebbers.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie