Tronende Madonna door heiligen omringd

Tronende Madonna door heiligen omringd

Door
Peter Paul Rubens
Collectie
Fotograaf
Hugo Maertens
Licentie

Over dit kunstwerk

Dit ensemble heeft een bijzondere cultuurhistorische waarde omdat dit de enige bekende opdracht is waaraan de drie grote Antwerpse barokschilders tezelfdertijd hebben gewerkt. De drie schilderijen vertonen een nauwe iconografische samenhang. Het schilderij van Rubens toont de Heilige Maagd tronend in de hemel en omgeven door heiligen. De twee zijaltaren kunnen geïnterpreteerd worden als de uitbeelding van de twee manieren om toe te treden tot deze schare van heiligen: enerzijds het martelaarschap en anderzijds de monastieke devotie. De drie schilderijen vormen ook een belangrijke schakel in de studie van de samenwerking tussen deze barokschilders.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Tronende Madonna door heiligen omringd
Beeldnummer
0030990000
Inventarisnummer
IB1958.001
Tronende Madonna door heiligen omringd
Beeldnummer
0030990000
Inventarisnummer
IB1958.001
Tronende Madonna door heiligen omringd
Beeldnummer
0030990000
Inventarisnummer
IB1958.001

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie