Pierrot en skelet in een gele toga

Pierrot en skelet in een gele toga

Door
James Ensor
Collectie
Fotograaf
Hugo Maertens
Licentie

Over dit kunstwerk

De Vlaamse Gemeenschap kocht recent het schilderij Pierrot en skelet in een gele toga van James Ensor. Tijdens de afgelopen decennia werd het werk bewaard in een privé-collectie in de Verenigde Staten. De verwerving past in het aankoopbeleid van de Vlaamse overheid die ijvert voor het behoud of de terugkeer naar Vlaanderen van sleutelwerken in de geschiedenis van de Vlaamse en Belgische kunst. In Pierrot en skelet in een gele toga combineerde Ensor op originele wijze zijn interesse voor het stilleven en zijn voorliefde voor travestie. De stillevenachtige enscenering wordt overschreden waardoor het tafereel een fantastisch karakter krijgt en 'dode zaken' dienst doen als levende organismen. Ook stilistisch is het werk zeer kenmerkend. Tijdens de jaren 1890 schilderde Ensor graag op een kleiner formaat. In deze meer intieme werken wordt het grafische element duidelijker zoals in dit schilderij. Het kleurgebruik is helder en fris waardoor de morbide dimensie van het tafereel enigszins wordt getemperd ten voordele van het groteske en het fantastische. Ensor zelf was getraumatiseerd door enkele contacten met het gerecht: het faillissement van zijn vader in 1875 en een rechtszaak tegen zijn moeder wegens schending van het copyright in 1892-1893. Het is niet uitgesloten dat Pierrot en skelet in een gele toga hiermee in verband kan gebracht worden. De verbeelding het heldere koloriet en de technische mogelijkheden van Ensor komen in dit werk tot een treffende synthese.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Pierrot en skelet in een gele toga
Beeldnummer
0020159000
Inventarisnummer
2007-B
Pierrot en skelet in een gele toga
Beeldnummer
0020159000
Inventarisnummer
2007-B
Pierrot en skelet in een gele toga
Beeldnummer
0020159000
Inventarisnummer
2007-B

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Collectie
Locatie