Jobtriptiek
PID
pk06x0zg5h

Jobtriptiek

Door
Hïeronymus Bosch
Collectie
Fotograaf
Hugo Maertens
Licentie

Over dit kunstwerk

Het drieluik is gewijd aan drie heiligen die ondanks de aanvallen en verleidingen van de duivel zich volledig hebben onthecht van de aardse geneugten. Het middenpaneel toont de beproeving van Job. Het oud-testamentische boek Job verhaalt hoe God de duivel uitdaagde Jobs geduld op de proef te stellen door hem onder de zwaarste tegenslagen te doen lijden. Op het paneel zit Job in zijn tot puin herschapen paleis berustend in zijn lijden. Het linkerluik stelt de verzoeking van de heilige Antonius voor. Door gebed poogt de kluizenaar de aanvallen van de demonen en monsters af te weren. Op het rechterluik kastijdt de heilige Hiëronymus zichzelf met een steen voor een kruisbeeld als boetedoening. Hij draagt zoals gewoonlijk een kardinaalsgewaad. De buitenzijde van het luiken dragen elk twee wapenschilden: links van de families Van de Voorde en Maes uit Antwerpen; rechts van de families Haro uit Spanje en Pijnappels uit 's Hertogenbosch.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Jobtriptiek
Beeldnummer
0040011000
Inventarisnummer
0000.GRO0209.I
Jobtriptiek
Beeldnummer
0040011000
Inventarisnummer
0000.GRO0209.I
Jobtriptiek
Beeldnummer
0040011000
Inventarisnummer
0000.GRO0209.I

Meer kunstwerken

Periode
Collectie