Over dit kunstwerk

Het altaar een fantastisch gewrocht van ongeveer 18 meter hoog op een breed elliptische plattegrond is opgericht op een onderbouw van vijf zwartmarmeren treden. Aan de voorkant is het breed aangelegd met uitgebekte hoeken aan de zijkant eerder smal en afgerond. Vier witmarmeren zuilen van kolossale komposiete orde dragen een zware kroonlijst die het elliptisch plan volgt en een opengewerkte bekroning. De altaarmensa is tussen de twee voorste zuilen ingeschoven. De siermotieven van het ciborium vertonen een vroege régencestijl

Meer kunstwerken