het Lam Gods: Paneel met de Profeet Zacharias en de Engel Gabriël

het Lam Gods: Paneel met de Profeet Zacharias en de Engel Gabriël

Door
Jan van Eyck en Hubert van Eyck
Fotograaf
Dominique Provost
Licentie

Over dit kunstwerk

Het belangrijkste tafereel van het gesloten retabel is zonder twijfel deze scène met de Boodschap van de Engel Gabriël aan de maagd Maria. In de christelijke iconografie gaat het om een heel traditionele voorstelling. Van Eyck heeft hierbij vier panelen tot één interieur samengevoegd. Dit paneel is het meest linkse van de vier. Op dit paneel is te zien hoe de engel Gabriël met het symbool van Maria's maagdelijkheid (de lelie) in de hand haar toespreekt met de woorden gegroet Gij vol van genade de Heer is met U . Hij brengt Maria de aankondiging dat de Heilige Geest van God haar zal overschaduwen en dat zij aldus moeder zal worden van de Messias, de Zoon van God. Bovenaan het paneel zien we de profeet Zacharias in de linkerlunette. Samen met de profeet Micheas in de rechterlunette bekend als de profeten die het duidelijkst de komst van de Messias uit Betlehem voorspeld hebben. Zij beiden werden door Van Eyck uitgekozen als de bijbelse voorspellers van Christus' geboorte.

het Lam Gods: Paneel met de Profeet Zacharias en de Engel Gabriël
Beeldnummer
0010015000
Inventarisnummer
426
het Lam Gods: Paneel met de Profeet Zacharias en de Engel Gabriël
Beeldnummer
0010015000
Inventarisnummer
426
het Lam Gods: Paneel met de Profeet Zacharias en de Engel Gabriël
Beeldnummer
0010015000
Inventarisnummer
426