het Lam Gods: Paneel Christus
PID
4746q3hv0m

het Lam Gods: Paneel Christus

Door
Jan van Eyck en Hubert van Eyck
Fotograaf
Hugo Maertens
Licentie

Over dit kunstwerk

Over de identificatie van deze centrale figuur bestaat verdeeldheid. Velen identificeren de figuur als God de Vader die het hele gebeuren van de verlossing als het ware voorzit. Anderen menen in de centrale figuur Jezus Christus te zien. Een derde groep is van mening dat Van Eyck bewust kenmerken van de Vader en de Zoon heeft vermengd.

het Lam Gods: Paneel Christus
Beeldnummer
0010006000
Inventarisnummer
426
het Lam Gods: Paneel Christus
Beeldnummer
0010006000
Inventarisnummer
426
het Lam Gods: Paneel Christus
Beeldnummer
0010006000
Inventarisnummer
426