het Lam Gods: detail uit Paneel Johannes de Doper
PID
7s7hq5h91p

het Lam Gods: detail uit Paneel Johannes de Doper

Door
Jan van Eyck en Hubert van Eyck
Fotograaf
Hugo Maertens
Licentie

Over dit kunstwerk

Aan de andere zijde van de centrale Christusfiguur zetelt de voorloper van Christus in christelijke ogen de laatste profeet van het Oude Testament: Johannes de Doper. Een groen staatsiegewaad bedekt zijn oorspronkelijke kledij: de kameelharen mantel waarmee hij als asceet aan de Jordaan optrad en een doopsel tot bekering predikte. Zoals steeds op middeleeuwse voorstellingen wijst hij met zijn vinger de Messias aan. Op zijn knieën rust een boek waarin we het woord CONSOLAMINI (Troost u) kunnen lezen. Met dit woord opent namelijk een profetie van het bijbelboek Jesaja profetie die in het evangelie op Johannes de Doper werd toegepast.

het Lam Gods: detail uit Paneel Johannes de Doper
Beeldnummer
0010007001
Inventarisnummer
426
het Lam Gods: detail uit Paneel Johannes de Doper
Beeldnummer
0010007001
Inventarisnummer
426
het Lam Gods: detail uit Paneel Johannes de Doper
Beeldnummer
0010007001
Inventarisnummer
426