Over dit kunstwerk

Het wapenschild van Lieven Hugenois komt voor onderaan op het kaproen van de koormantel en op de dwarsbandjes aan weerszijden van de dalmatieken. Het gewaad werd door het Sint-Baafskapittel in 1540 meegebracht. Gedurende enkele jaren bleven de gerestaureerde kazuifel en de twee dalmatieken bewaard in het Bijlokemuseum.

Meer kunstwerken