Diploma: Furniere 1952

Diploma: Furniere 1952

Door
onbekend
Fotograaf
Dominique Provost
Licentie
CC BY-NC-ND 4.0

Over dit kunstwerk

diploma op rechthoekig, wit papier met bovenaan in zwart gedrukt een afbeelding van een wapenschild van België (leeuw met kroon erboven). Eronder staat volgende tekst in zwart: "BOUDEWIJN, KONING DER BELGEN, AAN ALLEN, TEGENWOORDIGEN EN TOEKOMENDEN, HEIL. WILLENDE VAN ONZE GOEDGUNSTIGHEID LATEN BLIJKEN TEN OPZICHTE VAN PERSONEN, DIE IN DE LOOP VAN HUN BEROEPSLEVEN, GEDURENDE VELE JAREN BEWIJZEN VAN BEKWAAMHEID EN VAARDIGHEID HEBBEN VERSTREKT EN DOOR HUN ARBEID EN VLIJT'S LANDS HANDEL EN NIJVERHEID HEBBEN BEVORDERD; OP DE VOORDRACHT VAN ONZE MINISTER VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG, HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ: ARTIKEL I-WORDEN VERLEEND, UIT HOOFDE VAN DIENSTANCIENNITEIT, AAN DE HIERNAVERMELDE PERSONEN: DE GOUDEN PALM DER KROONORDE AAN: DE HEER FURNIERE, HECTOR-ALOYS, BAKKER, TE HARELBEKE. ARTIKEL 2.-ZIJ ZULLEN, VAN HEDEN AF, HUN RANG IN DE ORDE INNEMEN. ARTIKEL 3.-ONZE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, TOT WIENS BEVOEGDHEID HET BEHEER DER ORDE BEHOORT, WORDT BELAST MET DE UITVOERING VAN DIT BESLUIT. GEGEVEN TE BRUSSEL, DE 15 NOVEMBER 1952. (G.) BAUDOUIN. VAN KONINGSWEGE DE MINISTER VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG, (G.) G. VAN DEN DAELE VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: DE AFGEVAARDIGDE AMBTENAAR BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL,". In de linker benedenhoek staat een dubbele zwarte cirkle met in het midden het wapenschild van België in zwart met volgende tekst in zwarte hoofdletters tussen beide cirkels: "MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL". Rechtsonder hangt een médaille of ereteken bestaande uit een metalen, goudkleurige krans. De médaille is bevestigd met een rood lint met 2 witte banden.

Over de kunstenaar

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type