De zilverling van Caesar
PID
p843r36k9d

De zilverling van Caesar

Door
James Ensor
Collectie
Fotograaf
Cedric Verhelst
Licentie

Over dit kunstwerk

Het onderwerp van deze ets vinden we terug bij Matteüs 22: 15-22: "Nu trokken de Farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe, met de vraag: Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingmunt zien? Ze reikten hem een denarie aan. Hij vroeg hun: van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden: van de keizer. Daarop zei hij tegen hen: Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg."

De figuren gaan terug op fresco's en sculpturen van Michelangelo.

Over de kunstenaar

Over de collectie

De zilverling van Caesar
Beeldnummer
0061534000
Inventarisnummer
SM001407
De zilverling van Caesar
Beeldnummer
0061534000
Inventarisnummer
SM001407
De zilverling van Caesar
Beeldnummer
0061534000
Inventarisnummer
SM001407

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Collectie