De hennentaster

De hennentaster

Door
Navolger van Pieter Aertsen
Collectie
Fotograaf
Rik Klein Gotink
Licentie

Over dit kunstwerk

Plastische uitbeelding van de 16e-eeuwse spot- en scheldnaam hennetaster in zijn twee meest gangbare betekenissen: enerzijds ter aanduiding van een man die zich uit gierigheid of bedilzucht met de kleinigheden van de huishouding bezighoudt of zich daarvoor uit slapheid door zijn vrouw laat misbruiken; anderzijds ter aanduiding van een vrouwengek die al te graag handtastelijk wordt. De eerste betekenis wordt ge�llustreerd door de man die in het boereninterieur bij de haard zit te haspelen; de tweede door de man op de voorgrond, die vrijpostig de jonge vrouw om het middel vat en daarbij met de rechterhand een veelzeggend obsceen gebaar maakt. In de voormalige verzameling H.C. du Bois, Den Haag, werd het werk toegeschreven aan Pieter Aertsen onder de titel De eierverkoopster. In de vorige museumcatalogi werd het onder dezelfde titel op naam van Joachim Beuckelaer gezet, maar R.GENAILLE, 1977; p. 73, nr. 64, zette het opnieuw op naam van Pieter Aertsen. Veeleer dient voor het auteurschap aan een Aertsen-epigoon gedacht te worden.

Over de collectie

De hennentaster
Beeldnummer
0038281000
Inventarisnummer
863
De hennentaster
Beeldnummer
0038281000
Inventarisnummer
863
De hennentaster
Beeldnummer
0038281000
Inventarisnummer
863

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie