Over dit kunstwerk

Christus wordt op bevel van de Romeinse landvoogd Pilatus aan een kolom gekluisterd. De beulen ranselen Christus met een bestiale wreedheid. zij hanteren takkenbos en geselkoord. Een van hen veegt het zweet van zijn voorhoofd terwijl de zwart beul tracht Christus te doen vallen.

Over de kunstenaar