De bekoring van Christus

De bekoring van Christus

Door
James Ensor
Collectie
Fotograaf
Cedric Verhelst
Licentie

Over dit kunstwerk

De ets is een illustratie van het bijbelverhaal Matteüs 4:8-10: "De Duivel nam Hem opnieuw mee naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: Dit alles zal ik U geven als U voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem: Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem."

Over de kunstenaar

Over de collectie

De bekoring van Christus
Beeldnummer
0061532000
Inventarisnummer
SM001405
De bekoring van Christus
Beeldnummer
0061532000
Inventarisnummer
SM001405
De bekoring van Christus
Beeldnummer
0061532000
Inventarisnummer
SM001405

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Collectie