Christus op de koude steen

Christus op de koude steen

Door
Jan Gossaert
Collectie
Fotograaf
Hugo Maertens

Over dit kunstwerk

Naakt en met doornen gekroond zit Christus op het voetstuk van de geselkolom. Links staat een echtpaar. De man kijkt vol ontzetting de vrouw vol medelijden. Rechts staat met onbewogen gezicht een hogepriester. Vermoedelijk gaat het hier om een oude kopie naar een verdwenen origineel dat overigens in talrijke herhalingen bewaard bleef. Max J. Friedländer noemt er twaalf waarvan de helft 1527 gedateerd zijn en waarvan de meeste Gossaert in de signatuur als inventor vermelden.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie