Archieffoto Lam Godsretabel:  Terugkeer Lam Gods na het Verdrag van Versailles  1920.

Archieffoto Lam Godsretabel: Terugkeer Lam Gods na het Verdrag van Versailles 1920

Licentie

Over dit kunstwerk

Op 28 juni 1919 werd te Versailles het vredesverdrag ondertekend tussen de 'Verbonden geassocieerde Mogendheden en Duitsland'. In deel VIII artikel 247 van de uitvoerige tekst van dit vredesverdrag en het bijhorende protocol verbint Duitsland zich om binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van het verdrag de panelen van ' De Aanbidding van het Lam Gods' en de panelen van de triptiek 'Het Laatste Avondmaal' aan België terug te bezorgen.

Archieffoto Lam Godsretabel: Terugkeer Lam Gods na het Verdrag van Versailles 1920
Beeldnummer
0010308000
Archieffoto Lam Godsretabel: Terugkeer Lam Gods na het Verdrag van Versailles 1920
Beeldnummer
0010308000
Archieffoto Lam Godsretabel: Terugkeer Lam Gods na het Verdrag van Versailles 1920
Beeldnummer
0010308000

Meer kunstwerken