Annunciatie en Visitatie

Annunciatie en Visitatie

Door
Anonieme Meester
Collectie
Fotograaf
Dominique Provost

Over dit kunstwerk

Deze twee schilderijen vormen de buitenzijden van een drieluik. Op het linkerluik is de Annunciatie afgebeeld. Maria zit met gevouwen handen achter een bidstoel terwijl de aartsengel Gabriël de kamer binnenkomt. Op een banderol staat ‘AVE·GRACIA·PLENA·DOMINVS·TECVM’ wat ‘Verheug u begenadigde de heer is met u’ betekent (Lucas 1: 28). Na deze groet verwittigt Gabriël Maria dat zij zwanger is en een zoon zal baren die ze Jezus zal noemen. Op het rechterluik is de Visitatie het bezoek van Maria aan haar nicht Elizabeth die zwanger is van Johannes de Doper afgebeeld. De vrouwen omhelzen elkaar en voelen aan elkaars buik. Op basis van stilistisch onderzoek heeft men kunnen vaststellen dat de twee panelen waarschijnlijk behoren tot een altaarstuk in het Musée des Beaux-Arts in Dijon. Naast de hier besproken scènes is op de binnenzijde van het linkerluik de Geboorte van Jezus op het middenpaneel de Aanbidding van de Wijzen en op het rechterluik de Besnijdenis afgebeeld. Altaarstukken zoals deze die het leven van Maria tonen komen veel voor in deze periode. Maria genoot als moeder van Jezus een enorme populariteit. Het altaarstuk is moeilijk in een regio te plaatsen. Het bevat zowel elementen die doen denken aan de Antwerpse schilderkunst van het begin van de zestiende eeuw als aan die van de Brugse schilderkunst. De kunstenaar van dit altaarstuk kan daarom helaas nog niet worden vastgesteld.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie