Annunciatie en de aanbidding van het Jezuskind

Annunciatie en de aanbidding van het Jezuskind

Door
Petrus Christus
Collectie
Fotograaf
Hugo Maertens
Licentie

Over dit kunstwerk

De Boodschap van de engel aan Maria voltrekt zich midden in de beuk van een gotische kerk. Een openstaande deur ontsluit een strook van de heldere buitenwereld. De ramen zijn kleurloos behoudens enkele figuratieve medaillons in het grote glasraam boven het portaal dat een ingewikkeld gotisch tracé vertoont. Het grote medaillon stelt de Kroning van Maria voor de twee kleinere bevatten schildjes met een witte vaas met lelies en een witte toren wellicht de ivoren toren uit het Hooglied symbolen van Maria's maagdelijkheid en onbevlekte ontvangenis. De architectuur is vereenvoudigd maar constructief realistisch uitgewerkt en de behandeling van het complexe lichteffect veroorzaakt door drie lichtbronnen van verschillende natuur (glasramen deuropening en algemene tafereelverlichting schuin links buiten het schilderij) geeft de subtiele sensatie van een werkelijke ervaring. In de holte van de halfronde okerkleurige stenen arcade die als venster op het tafereel werkt zijn witstenen gebeeldhouwde tafereeltjes aangebracht zoals in de portaalboog van een kerkgevel. De vier tafereeltjes hebben betrekking op Maria's voorgeschiedenis van links naar rechts: de Boodschap aan Joachim de Ontmoeting bij de Gouden Poort de Geboorte van O.-L.-Vrouw en de Tempelgang. De profetenbeeldjes links en rechts op een zuiltje kunnen niet aan de hand van hun attributen (boek schriftrol) geïdentificeerd worden. De deuropening geeft uit op een kanaalachtig stadsgezicht dat wel aan Brugge herinnert. Of de twee pauwen op het muurtje hier de Verrijzenis symboliseren is moeilijk uit te maken. Het zijn paradijselijke vogels die het eeuwige leven oproepen en aldus zeker passen bij het begin van het verlossingsverhaal.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Annunciatie en de aanbidding van het Jezuskind
Beeldnummer
0040038000
Inventarisnummer
1983.GRO0019.I0020.I
Annunciatie en de aanbidding van het Jezuskind
Beeldnummer
0040038000
Inventarisnummer
1983.GRO0019.I0020.I
Annunciatie en de aanbidding van het Jezuskind
Beeldnummer
0040038000
Inventarisnummer
1983.GRO0019.I0020.I

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Collectie