Over dit kunstwerk

Acht tafereeltjes geschilderd op twee registers en door zuiltjes van elkaar gescheiden. Van links naar rechts: A. Een heilige abt of bisschop celebreert de Heilige Mis geassisteerd door drie burgers bij een kist. B. Het lichaam van Sint-Bavo wordt door de diakens in het graf gelegd in aanwezigheid van een heilige bisschop een of twee abten en enkele monikken twee knielende figuren vooraan. C. Drie kreupele bedevaarders bij het graf van Sint-Bavo. Aan een staaf die door twee ringen aan het gewelf bevestigd is hangen een aantal ex-voto's: o.m. boeien met kettingen gordels handschoenen laarzen een schipmodel een bidsnoer en meer andere voorwerpen die niet geïdentificeerd kunnen worden. D. Een heilige bisschop celebreert de mis en verheft de kelk in aanwezigheid van monniken. E. Een heilige bisschop celebreert de mis en verheft de Heilige Hostie in aanwezigheid van enkele monniken. Een diaken verheft de Heilige Hostie. F. Het lichaam van de Heilige Bavo wordt uit het graf gehaald door de bisschop H. Elooi in aanwezigheid van monikken en burgers. Een monnik heft het deksel op van het schrijn waarin het lichaam zal gelegd worden. G. Een heilige diaken of monnik deelt de Heilige Communie uit aan een menigte burgers. H. Drie geestelijken waaronder een met kruisstaf en een groep monniken met abt aan het hoofd. Deze voorstelling maakt deel uit van het voorgaande.

Meer kunstwerken