Volledige boordschrabber in silex

Prehistorische stenen gebruiksvoorwerpen

Geschiedenis

In de lessen geschiedenis leerde je over de vele stenen gebruiksvoorwerpen die de jagers-voedselverzamelaars gebruikten. In dit visueel lesmateriaal vind je heel wat van deze voorwerpen terug die je momenteel kunt bewonderen in het Gallo-Romeins museum.

Ontdek ook het audiovisueel lesmateriaal op Het Archief voor Onderwijs:

Artworks in the collection 8 Items

Volledige vuistbijl in silex

Gallo-Romeins Museum Tongeren

Volledige eindschrabber op kling in silex

Gallo-Romeins Museum Tongeren

Volledige kling in silex

Gallo-Romeins Museum Tongeren

Volledige hoeksteker in silex

Gallo-Romeins Museum Tongeren

Volledig trapezium in silex

Gallo-Romeins Museum Tongeren

Volledige choppingtool in silex

Gallo-Romeins Museum Tongeren

Volledige Federmesserspits (Tjongerspits) in silex

Gallo-Romeins Museum Tongeren

Volledige piek in silex

Gallo-Romeins Museum Tongeren