Chinoiserie  een demon

Last Supper

By
Adriaen Thomasz Key
Collection
Photographer
Hugo Maertens
License

About this artwork

Enkele personages zijn duidelijk portretten: SintPetrus (cfr. de patriciër in het aan Maarten De Vos toegeschreven nr. 504 in de Koningklijke Musea te Brussel) de bruinharige apostel achter Judas en tenslotte de dienaar mogelijk het zelfportret van de schilder. A. Monballieu wees erop dat deze memorietafel eertijds vermoedelijk een halfcirkelvormige bekroning bezat.

About the collection

Last Supper
Photo number
0031230000
Inventory number
231
Last Supper
Photo number
0031230000
Inventory number
231
Last Supper
Photo number
0031230000
Inventory number
231

More artworks

Period
Artwork type
Collection
Location