GRATIS downloaden van rechtenvrije beelden
Je bent vrij om:
• Het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat.
• De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.
Onder de volgende voorwaarden:
• Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
• NietCommercieel — Je mag de beelden niet gebruiken voor commerciële doeleinden.*
• GeenAfgeleideWerken — Je mag het materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
• Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.
*Het niet is toegestaan direct of indirect geld te verdienen met het werk
Deze beelden hebben een kleurprofiel geschikt voor gebruik op beeldschermen en voor projectie. (sRGB). Ze zijn NIET geschikt voor print of publicatie. Hiervoor verwijzen we u door naar de bestelmodule (tijdelijke procedure > mail naar info@lukasweb.be > winkelkarretje).