Peter Gillis

Peter Gillis

Door
Quinten Massijs
Collectie
Fotograaf
Hugo Maertens

Over dit kunstwerk

De geleerde naar links gekeerd in zwarte tabbaard met marterbont afgezet zit voor zijn werktafel waarop naast een rood gebonden boek een zandloper. Op het boek leest men: IS.ERAS(mus) R(otterdamiensis). Herhaling van het portret dat zich in de verzameling Lord Radnor te Longford-Castle bij Salisbury bevindt en voorstelt Peter Gilis (Latijn: Petrus Aegidius) 1486-1533 stadssecretaris van Antwerpen en vriend van Metsijs Erasmus en Thomas Morus. Het origineel werd op bestelling van Erasmus geschilderd in 1517 tegelijk met het portret van Erasmus zelf om aan Morus te worden geschonken. Laatstvernoemd werk bevindt zich te Rome in het Palazzo Baberini (voorheen Stroganoffverz. in de Galerij Corsini). Een goede repliek bevindt zich in het Musée du Petit Palais te Parijs (vroeger in verz. Sedelmayer).

Over de kunstenaar

Over de collectie

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie