Het Laatste Oordeel

Het Laatste Oordeel

Door
Jan Provoost
Collectie
Fotograaf
Hugo Maertens
Licentie

Over dit kunstwerk

Dit gerechtigheidstafereel werd voor de raadzaal van het stadhuis van Brugge gemaakt. Het moest de magistraat aan zijn plicht tot rechtvaardigheid herinneren. Een gouden straal verbindt Christus’ rechteroog met de uitverkorenen die onder bazuingeschal het paradijs binnengaan. Tegelijk draagt hij in zijn linkerhand het traditionele zwaard van het rechtvaardige oordeel. Naast Maria en Johannes de Doper die als gewone voorsprekers aan weerszijden van Christus neerzitten herkent men onder de gelukzaligen verschillende heiligen. De herrezen uitverkorenen worden door een engel in witte gewaden gekleed terwijl de gelukzaligen in grote aantallen arriveren per schip en in lange rijen naar de hemelpoorten toestromen. Hoewel Provoosts voorstelling de tekst van de Openbaring relatief trouw blijft heeft hij zich ook een aantal vrijheden veroorloofd. Zo heeft hij verschillende hemelpoorten afgebeeld en heeft ook de hel meerdere ingangen. De vlucht van de goddelozen is gesymboliseerd door een wagen met afvallige geestelijken omringd door monsterfiguren die duidelijk door Hieronymus Bosch zijn geinspireerd. In 1550 schilderde Pieter Pourbus in opdracht van het stadsbestuur het helletafereel over. Pas vierhonderd jaar later in 1956 werd de overschildering verwijderd.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Laatste Oordeel
Beeldnummer
0040043006
Inventarisnummer
0000.GRO0117.I
Het Laatste Oordeel
Beeldnummer
0040043006
Inventarisnummer
0000.GRO0117.I
Het Laatste Oordeel
Beeldnummer
0040043006
Inventarisnummer
0000.GRO0117.I

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie