Over dit kunstwerk

De jonge moeder toont de stralende naakte boreling aan de sjofele herders die in aanbidding neerknielen. Het lam met de samengebonden poten is de voorafbeelding van de Messias die als het Lam Gods zal geofferd worden.

Over de kunstenaar