De dood van Maria.

De dood van Maria.

Door
Hugo Van der Goes
Collectie
Fotograaf
Hugo Maertens

Over dit kunstwerk

Op het bed ligt de lijkbleke en in een blauwe mantel gehulde heilige Maagd. Haar handen liggen gevouwen in haar schoot. Rondom het sterfbed schaart zich in cirkelvormige opstelling een groep apostelen. Deze groep heiligen vertoont grote zielsbewogenheid vertwijfeling en menselijke angst. Bovenaan verschijnt Christus in een aureool tussen zwevende engelen om Maria's ziel in de hemel op te nemen. Verschillende apostelen kunnen worden geidentificeerd. Petrus neemt als priester de kaars der stervenden aan van Tomas om ze tussen de gevouwen handen van Maria te plaatsen. Johannes zit aan de rechterzijde gebogen over het sterfbed en naast hem bevindt zich Jacobus Minor die volgens de Legenda Aurea op Christus leek. De inspiratie voor het tafereel vond Van der Goes in de apocriefe evangelien en de Legenda Aurea. Daarin wordt verhaald hoe alle apostelen bij de dood van Maria op miraculeuze wijze samen werden gebracht rond haar sterfbed.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Andere beelden van dit kunstwerk.

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie