Digitale collectiemobiliteit en intern hergebruik voor partners van Art in Flanders

Art in Flanders stelt de volledige database op de hoogste resolutie ter beschikking voor alle organisaties voor wie we beelden maken. Op die manier stimuleren we de digitale collectiemobiliteit en zorgen we voor een eenvoudig intern hergebruik binnen de partnerinstellingen.

Voor meer info over een samenwerking met Art in Flanders: contacteer Timothy Naessens via info@artinflanders.be.