Rechtenvrije beelden

Alle beelden van kunstwerken waar geen auteursrechten meer op rusten, en waar dus de auteur of kunstenaar 70 jaar of langer overleden is kunnen eenvoudig gratis worden gedownload.

Wil je de beelden gebruiken in een printtoepassing? Neem dan contact op via info@artinflanders.be en we bekijken samen welke resolutie het best geschikt is.

Hoe download je de beelden?
De beelden kunnen eenvoudig worden gedownload door naast de gewenste foto te klikken op de knop 'download hier'. Er wordt je daarna gevraagd om enkele gegevens in te vullen. Dit is belangrijke informatie voor onze partners. Zo kunnen ze zien wie er aan de slag gaat met hun beelden en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. De voorwaarden voor het gebruik van de afbeelding, zoals bronvermelding, lees je hieronder.

Voorwaarden voor het gebruik van de afbeeldingen:
We werken in nauw overleg met de betrokken collectiebeheerders om te bepalen onder welke voorwaarden en licenties beelden worden vrijgegeven. Dit betekent dat de licentie per collectie kan verschillen.

We streven ernaar om zoveel mogelijk beeldmateriaal onder een CC0 creative commons-licentie beschikbaar te maken. De licentie die op dit moment voor de meeste collecties van toepassing is, is Creative commons licentie CC-BY-NC-ND.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de Creative Commons website: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl

Die licentie betekent dat je vrij bent om het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat.
De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden zoals hieronder vermeld voldaan wordt:

Naamsvermelding: gebruik je beelden van op Art in Flanders, dan vragen we je om de maker van het werk steeds te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

Niet-commercieel: je mag de beelden die je gratis gedownload hebt, niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan direct of indirect geld te verdienen met het werk. Wil je de beelden wel commercieel gebruiken? Lees hier meer over onze dienstverlening voor professioneel en commercieel hergebruik: https://artinflanders.be/nl/beelden-bestellen-voor-professioneel-gebruik

Geen afgeleide werken: je mag het materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
Geen aanvullende restricties: je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Deze beelden hebben een kleurprofiel geschikt voor gebruik op beeldschermen en voor projectie. (sRGB). Wil je de beelden gebruiken in een printtoepassing? Neem dan contact op via info@artinflanders.be.